Lịch trình Tháng 8, 2023

ngày thứ bảy 5/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 19/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 26/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 12/8

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716