sẽ gặp lại 29/7/2023

Lớp học nghỉ vào ngày 22 tháng 7
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 29 tháng 7 !