Chúc mừng Năm mới dương lịch

Chúc mừng Nô-en,
Năm mới dương lịch hạnh phúc
Lớp học nghỉ vào 23/12 và 30/12
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 6 tháng 1 !