Lịch trình Tháng 3, 2024

ngày thứ bảy 2/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 23/ 3 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 30 3

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716