Lịch trình Tháng 2, 2024

2024tetVN.jpgngày thứ bảy 3/ 2 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 10/ 2 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 2 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 24/ 2

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716