Lịch trình Tháng 11, 2023

ngày thứ bảy 11/11 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 18/11 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 25/11
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 4/11

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716