Lịch trình Tháng 12, 2023

ngày thứ bảy 2/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/12
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 23/12 và 30/12

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716