Lịch trình Tháng 10, 2023

ngày thứ bảy 7/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 28/10
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 21/10

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716