sẽ gặp lại 13/5/2023

Lớp học nghỉ vào ngày 29 tháng 4
ngày 6 tháng 5.
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 13 tháng 5 !