Lịch trình Tháng 5, 2023

ngày thứ bảy 13/ 5 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 5 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 5 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 6/5

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945