sẽ gặp lại 7/1/2023

Lớp học nghỉ vào ngày 24 tháng 12.
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 7 tháng 1, 2023 !