Lịch trình Tháng 12, 2022

ngày thứ bảy 3/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 10/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 17/12 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 24/12 và 31/12

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945