Lịch trình Tháng 8, 2022

ngày thứ bảy 6/8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 13/8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 27/8 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945