Lịch trình Tháng 10, 2022

ngày thứ bảy 1/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 8/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 15/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 22/10 ★nghỉ học★

ngày thứ bảy 29/10 18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945