16/10 (CN) ngày lễ hội Nagoya

16/10 (CN) ngày lễ hội Nagoya,
10:00-16:00 chúng ta bán đồ ăn Việt Nam
ở Sakae gần tháp truyền hình
ca sĩ Sio Nguyễn hát từ 13:10.

lehoiimage.JPG