Lịch trình Tháng 2, 2021

Chúc mừng ngày tết 2021!!

ngày thứ bảy 6/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 20/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 27/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm6:00 lớp N1)

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945