Lịch trình Tháng 1, 2021

ngày thứ bảy 9/ 1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 16/ 1 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 23/ 1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 30/ 1 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI
Không cần đặt trước để tham gia vào lớp N2,N3,N4

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945