Lịch trình Tháng 12, 2020

ngày thứ bảy 5/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/12 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 19/12 chúng ta đi xem pháo hoa 
ngày thứ bảy 26/12 pm6:30 Tiệc cuối năm Karaoke

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945