Lịch trình Tháng 3, 2021

ngày thứ bảy 6/ 3 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 3 nghỉ học
ngày thứ bảy 27/ 3 pm6:30 lớp học

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945