Lịch trình Tháng 6 2020

ngày thứ bảy   6/6   pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  13/6  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  20/6  pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  27/6  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945