Nều bạn khó khăn chúng tôi gửi gạo miễn phí cho bạn

Chào các du học sinh và các thực tập sinh
Các bạn có khỏe không?
Nều bạn khó khăn , hãy gửi địa chỉ, tên và bức ảnh thẻ sinh viên
hoặc thực bạn bằng messenger.
Chúng tôi gửi thức ăn đến nhà bạn.
tabemono2.png