Lớp học tiếng Nhật trực tuyến, thầy Arakawa

Lớp học tiếng Nhật trực tuyến (trên facebook) arakawa.JPG

Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật.
Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy 
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 ừ 8:00pm đến8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở 
Lớp học cảng Nagoya