Thông báo nghỉ học

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 2/5 ,9/5 , 16/5 ,23/5 và 30/5

vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Các bạn hãy xem lớp học trực tuyến trên FaceBook
Chúng ta sẽ gặp lại vào 6/6 nhé.