Thông báo nghỉ học

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 4/4 và 11/4 
vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Chúng ta sẽ gặp lại vào 18/4 nhé.