Lịch trình Tháng 5 2020

ngày thứ bảy   2/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy   9/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp N1)

ngày thứ bảy 16/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp N1)
ngày thứ bảy 30/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945