Lớp học tiếng Nhật online thầy Arakawa

Lớp học tiếng Nhật online (trên facebook) đã bất đầu!
Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật. Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy  4/4,11/4,18/4,25/4
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 từ 8:00pm đến 8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở cảng Nagoya