Lịch trình Tháng 3 2020

ngày thứ bảy   7/3   ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 14/3   ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )
ngày thứ bảy 21/3   ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 28/3     ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945