Lịch trình Tháng 12 2019

Tháng 12
Ngày 7 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 12 thứ bảy lớp họcベトナム語
Ngày 21 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 12 thứ bảy lớp họcベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku Higasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945