nghỉ học 23/11.

Lớp học nghỉ 23/11/2019.
Chúng ta hãy gặp lại vào ngày 30 tháng 11 nhé!