Lịch trình Tháng 11 2019

Tháng 11
Ngày 2 Tháng 11 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 11 thứ bảy lớp họcベトナム語
Ngày 16 Tháng 11 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 11 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 11 thứ bảy lớp họcベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku Higasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945