nghỉ học 19/10, lễ hội trung tâm 20/10

*lớp học nghỉ  vào thứ bảy, ngày 19 tháng 10.
* vào chủ nhật 20 tháng 10 có lễ hội trung tâm.
Chúng ta sẽ giới thiệu về Việt Nam từ 2:30 chiều.