Lịch trình Tháng 10 2019

Tháng 10
Ngày 5 Tháng 10 thứ bảy lớp học /pm3:00 lớp học tiếng Việt
Ngày 12 Tháng 10 thứ bảy lớp học
Ngày 19 Tháng 10 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 26 Tháng 10 thứ bảy lớp học /pm1:30 lớp học tiếng Việt mới/ pm3:00 lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945