Lịch trình Tháng 9 2019

Tháng 9
Ngày 7 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 9 thứ bảy lớp học  /pm3:00 lớp học tiếng Việt
Ngày 21 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 9 thứ bảy lớp học /pm3:00 lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945