nghỉ học 31/8.

Lớp học nghỉ 31/8.
Chúng ta hãy gặp lại vào ngày 7 tháng 9 tuần sau nhé