Lịch trình Tháng 8 2019

Tháng 8
Ngày 3 Tháng 8 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 8 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 17 Tháng 8 thứ bảy lớp học 
Ngày 24 Tháng 8 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 31 Tháng 8 thứ bảy ---nghỉ học--- 

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945