Lịch trình Tháng 1 2020

Tháng 1
Ngày 4 Tháng 1 thứ bảy lớp học (pm3:00 ベトナム語)
Ngày 11 Tháng 1 thứ bảy lớp học 
Ngày 18 Tháng 1 thứ bảy lớp học (pm3:00 ベトナム語とN1クラス)
Ngày 25 Tháng 1 thứ bảy ----Tiệc mừng năm mới----

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945