Lịch trình Tháng 7, 2017

  • Doraemon
Tháng 7
Ngày 1 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 15 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 7 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 29 Tháng 7 thứ bảy lớp học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608