Lịch trình Tháng 6, 2017

  • Doraemon
Tháng 6
Ngày 3 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 17 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 24 Tháng 6 thứ bảy lớp học


buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608