lễ hội tàu Đền Tsushima

  • Doraemon

hanabi.JPGđêm ngày 22 Tháng 7 (thứ bảy)
Chúng tôi sẽ đi xem "lễ hội tàu Đền Tsushima ".
Rất nhiều pháo hoa đẹp.

Nếu bạn muốn xem,
Hãy đến Ga Kanayama 
vào lúc 5:00 giờ đem , ngày 22 tháng 7 (thứ bảy)
Lễ hội kết thúc pm 8:30.