Lịch trình Tháng 4, 2017

  • Doraemon
tối 06:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608
Tháng 4
Ngày 1 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 15 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 29 Tháng 4 thứ bảy ---nghỉ học---