Lịch trình Tháng 5, 2017

  • Doraemon
Ngày 6 Tháng 5 thứ bảy lớp học
Ngày 13 Tháng 5 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 20 Tháng 5 thứ bảy lớp học
Ngày 27 Tháng 5 thứ bảy lớp học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608