Hội Diễn Việt Nam tại Aichi

Năm nay Kỷ niệm 40 năm phục hồi quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản
Có rất nhiều Hội Diễn Việt Nam tại Aichi

Ngày 11/08/2013 OOBU Việt Nam Festival tại OOBU Kinrou Bunka kaikan

Ngày 21,22/09/2013 Aichi Việt Nam Festival tại Nagoya Sakae
Chúng ta hãy cùng tham gia Hội Diễn hát và múa!
2009Vietnamday.jpg
*phụ thêm
Ngày29-20 Tháng10 2013 là Minami center Festival!
Chúng ta ca hát bài hát Việt Nam !