Lịch trình Tháng 8, 2024

ngày thứ bảy 3/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 24/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 31/ 8 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 10/ 8

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716