Lịch trình Tháng 7, 2024

ngày thứ bảy 6/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 13/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 7 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 29/ 6

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716