Lịch trình Tháng 5, 2024

ngày thứ bảy 11/ 5 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 18/ 5 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 25/ 5 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 4/ 5

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716