Lịch trình Tháng 9, 2024

ngày thứ bảy 7/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 28/ 9 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 10/ 8

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716