Lịch trình Tháng 4, 2022

ngày thứ bảy 2/4 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 9/4 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 16/4 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 23/4 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 30/4 ★nghỉ học★

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945