Lịch trình Tháng 3, 2022

ngày thứ bảy 5/3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 12/3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 19/3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 26/3 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945