Lịch trình Tháng 6, 2021

ngày thứ bảy 5/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 19/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/ 6 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945