Lịch trình Tháng 10, 2020

ngày thứ bảy 3/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 17/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 31/10 pm6:30 lớp học 

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945