Lịch trình Tháng 9 2020

ngày thứ bảy 5/9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/9 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 19/9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/8 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945